1/8

בית פרטי 3, תל-אביב

בשיתוף עם קימל אשכולות אדריכלים
  • מעין סרנה ברייר
  • מעין סרנה ברייר
SBA-architects |ישראל | מעיין סרנה ברייר | אדריכלים סרנה ברייר | אדריכלית סרנה | אדריכלית ברייר