1/10

תל אביב דירה 5

בשיתוף עם קימל אשכולות אדריכלים