1/5

תל-אביב דירה 6

בשיתוף עם קימל אשכולות אדריכלים